Công Ty Cổ Phần Dược Nature Việt Nam
Công ty TNHH International Công nghệ sinh học dược Viên Ngọc
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vipharco
Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Cvi
Công ty Cổ Phần sản xuất thương mại FRECOS Á CHÂU