Trấn Thành – CEO

Xuất phát từ một khách hàng khó tính, rồi trở thành một khách hàng thân thiết, cuối cùng Nghệ sỹ Trấn Thành đã chính thức trở thành Giám Đốc Điều Hành của True Natural với hy vọng có thể giúp nhiều người biết đến những công dụng tuyệt vời từ những sản phẩm của True Natural